proCommerce

proCommerce ระบบสั่งซื้อสินค้า

proCommerce ระบบสั่งซื้อสิ้นค้าที่ช่วยให้การขายสินค้าผ่าน Call Center เป็นเรื่องง่าย และช่วยคุณบริหารระบบการขายอย่างมืออาชีพ

proCommerce ช่วยให้การเปิดการสั่งซื้อ ช่องทางชำระเงิน ทำส่วนลด โปรโมชั่น ค่าขนส่ง ตลอดจนการจัดการสินค้าในคลังเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

proCommerce

ทำให้การขายสินค้าผ่าน Call Center เป็นเรื่องง่าย

ติดต่อขอรับคำปรึกษา หรือสั่งซื้อได้ที่นี่

proCommerce มี Functions ความสามารถหลากหลาย ได้แก่

  • สามารถเปิดใบสั่งซื้อสินค้าได้หลายสินค้า
  • สามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินได้หลายช่องทาง เช่น การเก็บเงินปลายทาง (COD) การโอนเงินผ่านบัญชี หรือหักผ่านบัตรเครดิต
  • สามารถทำส่วนลด จัดโปรโมชั่น
  • สามารถคิดค่าขนส่งได้หลายแบบ
  • สามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อ
  • มีระบบคลังสินค้า ช่วยให้จัดการสินค้าได้ง่ายขึ้น สามารถนัดหมายนำเข้าสินค้า ทราบสินค้าตีกลับ การตัด stock สินค้าอัตโนมัติทำให้ทราบจำนวนสินค้าคงเหลือในคลัง
  • สามารถเชื่อมต่อกับระบบการเก็บ แพค ส่งสินค้า (Fullfilments)
  • สามารถออกรายงานการขายสินค้า สรุปยอดขายรายวัน รายเดือน รายปี
  • สามารถออกใบเสร็จ ใบกำกับ ใบส่งสินค้า
  • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ CRM หรือระบบ ERP ของลูกค้า โดยใช้ API
proCommerce ระบบสั่งซื้อสินค้า