proInsure

Protollcall solution for surveyor

proInsure เป็นระบบที่รองรับธุรกิจประกันภัยสำหรับพนักงาน Call Center ตอบสนองการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

proInsure สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลประกันภัย ช่วยให้พนักงานรับสายสามารถได้รับข้อมูลกรมธรรม์ของผู้เอาประกันได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที

proIncure รองรับการทำงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การรับแจ้งอุบัติเหตุ การส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัย (Serveyor) ตลอดจนการติดตามสถานะการรับแจ้ง สามารถส่งสถานะเรื่องให้กับผู้เอาประกันได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Line หรือ SMS

proInsure มีรายงานหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร เช่นรายงานสรุปแยกตามประเภทเรื่องรับแจ้ง รายงานสถานะของเรื่องคงค้าง รายงานสถานะเรื่องที่ปิดสำเร็จ

proInsure

ระบบสำหรับพนักงาน Call Center ในธุรกิจประกันภัย สะดวก ใช้งานง่าย พร้อมให้บริการ

สนใจขอรับคำปรึกษาและสั่งซื้อได้ที่นี่