Contact Center Solution

Contact Center Solution คืออะไร

หากคุณต้องการมีศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center) แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร เรามีบริการให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ Contact Center เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการของคุณ รวมถึงการจัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลระบบ แบบครบวงจร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งและดูแลระบบ Contact Center ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น Contact Center ขนาดเล็ก (3 ถึง 10 จุดให้บริการ) ขนาดกลาง (10 ถึง 50 จุดให้บริการ) หรือ ขนาดใหญ่ (มากกว่า 50 จุดให้บริการ) และนอกจากระบบ Contact Center แล้ว เรายังมีความเชี่ยวชาญด้านระบบตู้โทรสาขาโทรศัพท์ ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานของระบบ Contact Center อีกด้วย

Contact Center Solution เหมาะกับใคร

  • บริษัทที่ต้องการ ติดตั้งระบบ PBX และ Contact Center ณ สถานที่ของคุณเอง
  • บริษัทที่มีงบประมาณในการลงทุนระบบ PBX และ Contact Center
  • บริษัทที่มีความต้องการที่เพิ่มเติม หรือแตกต่างไปจาก การใช้งานระบบ PBX และ Contact Center ทั่วๆ ไป
  • บริษัทที่ให้บริการเฉพาะด้าน อาทิเช่น ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ด้านเทคโนโลยี ด้านการประกันภัย เป็นต้น
ติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาฟรี ขอใบเสนอราคา