ค่าใช้บริการ

PromptCall PBX

รายการ ค่าใช้บริการ
ค่าใช้บริการเลขหมายภายใน(Extension) 200 บาท/extension/เดือน
ค่าใช้บริการจำนวนเบอร์สายนอก ขึ้นกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการโทรศัพท์รายใดก็ได้
ค่าบริการอัดเสียงข้อความตอบรับอัตโนมัติ (IVR) 600 บาท/นาที
ค่าโทรภายในเครือข่ายpromptcall ไม่เสียค่าบริการ