PromptCall Contact Center 

PromptCall Contact Center

บริการ PromptCall Contact Center

บริการ PromptCall Contact Center เหมาะสำหรับ บริษัทที่ต้องการมีศูนย์บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นแบบเชิงรับ (Inbound) หรือ เชิงรุก (Outbound) เช่น

  • บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ (Customer Service)
  • บริการให้คำแนะนำและรับแจ้งเหตุขัดข้อง (Helpdesk)
  • ศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน (Complaint Center)
  • รับคำสั่งซื้อและการบริการต่างๆ (Order Taking)
  • การขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales)
  • การสำรวจข้อมูล/ ความคิดเห็น/ ความพึงพอใจของลูกค้า (Call Survey)
  • การติดตามและเตือนให้ชำระหนี้สิ้น (Debt Collection)