QueueMetrics

 ระบบ Call Center แบบครบวงจร

QueueMetrics คือ ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการ Call Center ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Asterisk ได้เป็นอย่างดี โดยมีคุณสมบัติที่สามารถวัด วิเคราะห์ ตอบโจทย์ทางด้านสถิติและรายงานรวมถึงยังสามารถจัดการผ่าน Web Browser ได้อย่างง่ายๆ

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทหลายพันแห่งทั่วโลก

QueueMetrics Protocall

 QueueMetrics Functions

QueueMetrics Protollcall

Real-time and Live Agent

  • แสดงหน้าจอ Real-time Monitor และหน้าจอ Live Agent สำหรับ Supervisor
  • แสดงจำนวนสายเรียกเข้าทุกสาย ระยะเวลาในการรอสาย และระยะเวลาในการคุยสาย
  • มีฟังก์ชั่นการ Broadcast ข้อความไปยังหน้าจอของพนักงานรับสาย

Historical Report

  • แสดงรายละเอียดการโทรโดยละเอียดพร้อมทั้งไฟล์เสียงการสนทนา
  • แสดงจำนวนสายที่ไม่ได้รับบริการ ช่องทางติดต่อ พร้อมสถานะในการวางสาย
  • มีรายงานแสดงการปฏิบัติงานของพนักงานรับสาย และรายละเอียดทั้งหมดแบบรายบุคคลและภาพรวม

Export Data

  • สามารถ Export รายงานออกมาให้รูปแบบต่างๆ ได้แก่ Excel และ PDF ได้

Integrate 3rd party

  • สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานภายนอกได้ เช่น CRM, Billing เป็นต้น

 พร้อมให้บริการ ในรูปแบบ

QueueMetrics_logo
  • QueueMetrics On promptCall Cloud
  • QueueMetrics On-Premise
Loway

QueueMetics ระบบ Call Center แบบครบวงจร

เรื่องระบบ Call Center ขอให้ไว้ใจเรา โปรโทลคอล

รบบ Call Center ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการทั่วโลก ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่นี่