Insurance and Surveyor

สำหรับกลุ่มธุรกิจประกันภัย (Insurance) และการสำรวจภัยเมื่อเมื่อเกิดเหตุ (Surveyor) Protollcall  มีระบบ CRM ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งานให้มีความสะดวกต่อการรับแจ้งเคลม และการสำรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่

Protollcall Solution for insurance and surveyor
  • เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ทันที เมื่อรับสาย

เพียงแค่รับสายลูกค้า เจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลูกค้าได้ โดยไม่ต้องสอบถามข้อมูลส่วนตัว พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดกรมธรรม์ของลูกค้าได้โดยทันที

  • แสดงรายละเอียดข้อมูลการประกันในคลิกเดียว

เพียงแค่ใส่ข้อมูลในการค้นหาข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง ก็สามารถดูรายละเอียดการประกันทั้งหมดได้

  • ส่งต่อเรื่องไปยัง Surveyor ได้รวดเร็ว

หากการแจ้งเหตุแต่ละครั้งต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัย (Surveyor) ออกไปสำรวจฯ ระบบสามารถเลือกบริษัทฯ สำรวจภัย ที่ต้องการ พร้อมส่งต่อรายละเอียดเรื่องผ่านทางช่องทาง Line หรือทางอีเมลล์ได้ทันที

  • แจ้งผลกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ

ไม่ว่าจะเป็นเลขเคลมหลังวางสาย สถานะของ Surveyor ที่กำลังเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ พร้อมบอกพิกัด และระยะเวลาเดินทาง จนถึงรายละเอียดที่สามารถเคลมได้ จัดส่งให้ลูกค้าได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรืออีเมลล์

Protollcall solution for surveyor
Protollcal telesales
  • รองรับการโทรขายประกันผ่านทาง Telesales

นอกจากการให้บริการลูกค้าโดยการรับสายโทรเข้า (Inbound) แล้ว เจ้าของธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายประกันได้ โดยการใช้ Telesales  รวมถึงระบบยังสามารถทำแคมเปญเพื่อติดตามทวงถามยอดชำระได้ด้วย

  • รายงาน

รายงานที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะ สามารถดูรายละเอียดต่างๆ เช่นการสอบถามข้อมูลหรือรับแจ้งเหตุต่างๆ ได้ สามารถวัด วิเคราะห์ ประเมินการให้บริการ ทั้งยังสามารถแสดงรายงานในรูปแบบ Excel ได้

สนใจระบบสำหรับธุรกิจ Insurance and Surveyor

ตอบสนองการให้บริการลูกค้าของธุรกิจคุณได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่นี่