Helpdesk

สำหรับงานบริการช่วยเหลือลูกค้า (Helpdesk หรือ Support) เรามีระบบ CRM ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือการให้บริการลูกค้าและสนับสนุนการส่งต่องานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สำเร็จได้ด้วยดี 

Protollcall Help desk solution
  • จัดลำดับกลุ่มลูกค้าได้ง่าย

สามารถแบ่งการจัดอันดับลูกค้าได้หลายประเภท เช่น ตามประเภทธุรกิจ ตามการให้บริการ หรือตาม Priority

  • Template

มี template ให้เลือกหลากหลาย และสามารถกำหนด template ที่ต้องการ ได้

  • SLA Management

สามารถกำหนด Service Level Agreement (SLA) ของ Categories ที่ต้องการได้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการได้

  • Incident Management

มีกระบวนการ Incident Management สามารถสร้าง Ticket เพื่อจัดการเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Incidentและสามารถส่งต่อเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทันที ช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  • Knowledge Base Management

มีระบบจัดการองค์ความรู้ โดยสามารถสร้างคำถาม-คำตอบ บทความที่ใช้ตอบข้อมูลบ่อย วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมถึงฐานความรู้สามารถผูกกับ Categories ที่พนักงานรับสายเลือกได้ทันที เพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองการให้บริการ

Protollcall Help desk solution
alert in protollcall help desk
  • Alert Ticket

มีระบบการแจ้งเตือนสำหรับ Ticket ที่ถึงระยะเวลาตาม SLA หรือสถานะยังไม่ Close เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและจัดการให้สำเร็จ

  • Email

ระบบ CRM สำหรับทีม Helpdesk สามารถสร้าง Ticket ที่มาจากช่องทาง Email ได้ทันที โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าต่าง Email ที่เคยใช้ขึ้นมาได้ 

  • Approve

มีระบบการตรวจสอบโดยหัวหน้างาน ก่อนส่งต่อเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

  • Report

สามารถตรวจสอบรายงานรายละเอียดการสร้าง Ticket วันที่ครบกำหนดตาม SLA วันที่ปิดเรื่องได้ รายงานแยกตาม Agent พร้อมรายงาน summary ต่างๆ

report in Protollcall helpdesk solution

สนใจระบบสำหรับธุรกิจ Helpdesk หรือ Support

ช่วยให้คุณดูแลลูกค้าของคุณได้ง่ายขึ้น เพิ่มประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า

ติดต่อเราได้ที่นี่