PROMPTCALL INBOUND CALL CENTER

 ระบบ Inbound Call Center พร้อมใช้งาน เพื่องานบริการหลังการขาย การให้ข้อมูล ติดต่อสอบถาม ฟังก์ชั่นการทำงานครบถ้วน ให้คุณพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Inbound Call Center -Protollcall

Inbound Call Center คืออะไร

เป็นการให้บริการ Call Center ที่เน้นการรับสายจากลูกค้าหรือผู้ติดต่อเป็นหลัก โดยเน้นการให้บริการสอบถามข้อมูล ติดตามสินค้า หรือการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

โดยปกติ การให้บริการ Inbound Call Center จะจัดการกับการรับสายทางโทรศัพท์เป็นหลัก แต่เนื่องจากปัจจุบันช่องทางแบบ Omnichannel ได้พัฒนาขึ้น ทำให้การติดต่อระหว่างลูกค้ากับศูนย์ Call Center ไม่ได้มีแค่ทางโทรศัพท์อีกต่อไป แต่รวมถึงช่องทางติดต่ออื่นๆ เช่น แฟกซ์ อีเมล์ ข้อความ และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ อีกด้วย ทำให้ Inbound Call Center ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการช่องทางๆต่างๆเหล่านี้ด้วย

ไม่เพียงแต่ช่องทางการติดต่อจากลูกค้าที่พัฒนาขึ้น ระบบการจัดการต่างๆเพื่อเสริมศักยภาพของ Inbound Call Center ก็พัฒนาไปด้วยเช่นกัน เช่น ระบบตอบรับอัตโนมัติ ระบบการรับสาย ระบบการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลลูกค้า เป็นต้น

ความแตกต่างของระบบ Call Center แบบ Inbound และ Outbound

Inbound Call Center คือ Call Center แบบดั้งเดิมที่ออกแบบมาเพื่อรับสายและตอบคำถามของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เน้นการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเป็นหลัก ในขณะที่ Outbound Call Center ออกแบบมาเพื่อการตลาดเชิงรุกในการสร้างกลุ่มผู้มุ่งหวัง (lead) ให้เป็นลูกค้า หรือนำเสนอขายสินค้าเพื่อ cross-selling หรือ upselling รวมทั้งการให้บริการด้านอื่นๆ

ในปัจจุบันผู้ให้บริการระบบ Contact Center ได้มีบริการ Call Center แบบ Hybrid Call Center หรือ Blended Call Center เพื่อให้สามารถจัดการระบบได้ทั้งแบบ Inbound และ Outbound

 promptCall Inbound Contact Center ทำงานอย่างไร

 

Contact Center diagram

promptCall Inbound Call Center คือการให้บริการ Inbound Call Center ที่ติดตั้งบนคลาวด์ โดยมีการทำงานพื้นฐาน ดังนี้

 • เมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามาตามหมายเลขติดต่อของบริษัท สายของลูกค้าจะส่งผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ต่างๆมายังระบบ promptCall Cloud PBX ซึ่งเป็นระบบโทรศัพท์ที่ติดตั้งบนคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล
 • ลูกค้าจะได้รับฟังระบบตอบรับของบริษัทและกดปุ่มผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติของบริษัทนั้นๆ
 • สายของลูกค้าดังกล่าวจะถูกกระจายไปยังพนักงานรับสายซึ่งอยู่ตามบริษัทต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • พนักงานรับสายของบริษัทนั้นจะเป็นผู้รับเรื่องและจัดการตามความต้องการของลูกค้า
 • โดยทั่วไปแล้ว ในศูนย์รับเรื่องต่างๆจะมีเครื่องมือและระบบเพื่อช่วยจัดการข้อมูลลูกค้าและติดตามปัญหา รวมถึงรายงานการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น CRM เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมระบบ CRM สำหรับ Call Center กดที่นี่

PromptCall Inbound Call Center

อยากมีระบบ Call Center แบบพร้อมใช้ ไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ไม่ต้องดูแลบำรุงรักษาระบบ ไม่ว่าจะเป็น ขนาดเล็กหรือใหญ่ โทร : +662-026-5454 , Line: @prca หรือกดติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะ

ระบบ promptCall Inbound Call Center เหมาะกับการทำงานแบบไหน

จากผลการศึกษาพบว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะมีความภักดีต่อสินค้า ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วระบบ promptCall Inbound Call Center สามารถช่วยคุณเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ โดยการจัดการกับปัญหาและข้อร้องเรียน ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานของศูนย์ Call center

ระบบ promptCall Inbound Call Center เหมาะกับบริษัทที่ต้องการระบบ ดังนี้

 • Help desk หรือ Technical Support : ศูนย์ Call Center ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และยังสามารถโอนสายไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ หากปัญหานั้นยังไม่ได้รับการแก้ไข
 • Customer Support : ศูนย์ Call Center ที่ดำเนินการสนับสนุน ช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่างๆที่นอกเหนือไปจากด้านเทคนิค เช่น การจองนัดหมาย การจัดเตรียมการคืนสินค้า การติดตามสินค้า การต่ออายุสมาชิก การสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงการเรียกเก็บเงินตามใบแจ้งหนี้อีกด้วย
 • Feedback หรือ Complains : ศูนย์ Call Center สำหรับรับเรื่องร้องเรียน รับคำติชมจากลูกค้า มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการได้รับข้อมูลเชิงลึก การรับรู้ความรู้สึกของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าและบริการต่อไปได้ พนักงานรับสายจะได้รับการฝึกฝนให้ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน คำติชมของลูกค้าอย่างมืออาชีพ และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อฟื้นฟูความพึงพอใจและรักษาประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าไว้

PromptCall Inbound Contact Center ดีอย่างไร

 

 • เป็น ระบบ Contact Center ที่ติดตั้งแบบพร้อมใช้งาน
 • สามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องซื้อระบบ ไม่ต้องรอติดตั้งระบบ ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านระบบ
 • คุณแค่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ก็สามารถใช้งาน PromptCall Inbound Contact Center ได้ทันที
 • เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาหลากหลายช่องทาง เช่นทางโทรศัพท์ Line@ และ อีเมล
 • รองรับการใช้งานแบบ Agent at Home ให้พนักงานรับสายสามารถรับสายให้บริการลูกค้านอกศูนย์ Call Center ได้
 • หากเกิดที่ต้องย้ายสถานที่ของศูนย์ Call Center ก็จะสามารถทำได้โดยไม่กระทบต่อการให้บริการลูกค้าของคุณ
 • เรามีเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค ดูแลระบบให้พร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ที่สำคัญ คุณสามารถกำหนดขนาดของศูนย์ Call Center ได้ เพิ่ม ลด ต่อยอดการให้บริการ ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

 ฟังก์ชั่นหลักของ promptCall Inbound Call Center มีอะไรบ้าง?

 • ประกาศเสียงตอบรับอัตโนมัติได้หลายภาษา
 • สามารถประกาศให้กดเมนูตอบรับอัตโนมัติ (IVR : Interactive Voice Response) เพื่อฟังข้อมูล หรือติดต่อเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกได้
 • สามารถจัด Call Flow ระบุการรับสายในเวลาทำการและนอกเวลาทำการ แตกต่างกันได้
 • สามารถกำหนดวิธีการกระจายสายของลูกค้า เพื่อให้การรับสายมีประสิทธิภาพขึ้นได้
 • สามารถบันทึกเสียงการสนทนาได้
 • สามารถ โอนสาย หรือประชุมสายได้
 • สามารถส่งข้อความเสียงจาก voice mail box ไปยัง อีเมล์ที่ระบุได้ทันที
 • Supervisor สามารถฟังการสนทนาระหว่างลูกค้ากับพนักงานรับสายโดยที่ลูกค้าไม่ทราบได้
 • Supervisor สามารถแทรกเสียงการสนทนาโดยที่ลูกค้าไม่ทราบได้
 • สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ปลายทางได้หลากหลาย ได้แก่ เครื่องโทรศัพท์แบบ IP, เครื่องคอมพิวเตอร์ / Notebook และ Smart Phone
 • โทรภายในระหว่าง extension และระหว่างสาขา (ในกลุ่ม PromptCall) ฟรี
 • โทรออกภายนอก ทั้งในพื้นที่ ต่างจังหวัด มือถือ ราคาประหยัด
 • สามารถสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่ได้รับการบริการได้
 • มีรายงาน Real-time และรายละเอียดการให้บริการผ่านทาง web browser
 • สามารถ Export รายงานออกมาให้รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Excel และ PDF ได้

PromptCall Inbound Call Center

ระบบ Call Center แบบพร้อมใช้ ฟังก์ชั่นการทำงานครบถ้วน พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี คอยดูแล โทร : +662-026-5454 , Line: @prca หรือกดติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Privacy Notice และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

Save